42a Tertúlia Naturalística

Des de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN conjuntament amb l’Agrupació Naturalista i Ecologista de la Garrotxa, et convidem a participar aquest proper dijous dia 15 de desembre de 2016 a la xerrada i posterior tertúlia “El SOCC i l’ATLES, estat actual a la Garrotxa, participació i perspectives“. La Xerrada es farà a la Sala d’Actes de l’Hospici (c/Hospici, 8, d’Olot) a les 19:30 h. i anirà a càrrec de David Garcia de l’Institut Català d’Ornitologia, i la 42a Tertúlia Naturalística, es portarà a terme al restaurant CATÒLICS d’Olot (c/Clivillers, 7) a partir de les 21:00 h.

42a-tertulia-nat

El SOCC, Seguiment d’Ocells Comuns a Catalunya, és un projecte a llarg termini impulsat des de l’Institut Català d’Ornitologia i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu de conèixer les tendències temporals de les poblacions d’ocells comuns a Catalunya i, mitjançant aquestes dades, generar indicadors sobre la qualitat del medi. Així, gràcies al caràcter bioindicador dels ocells, les dades han permès generar indicadors que contribueixen a conèixer l’estat dels principals ecosistemes del país i els efectes del canvi climàtic. El SOCC es realitza a Catalunya des de l’any 2002 però està integrat amb el Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, on s’hi apleguen els seguiments d’ocells comuns de 25 països europeus. El SOCC és un projecte científic fonamentat en la participació ciutadana. Com a tal, és obert a tots els ornitòlegs que vulguin participar-hi mitjançant la realització d’un senzill itinerari de cens.

El monitoratge de les poblacions d’ocells és l’activitat principal que desenvolupa l’Institut Català d’Ornitologia i té com a objectiu final avaluar l’estat de conservació de les espècies i del seu ambient. El monitoratge d’ocells és el conjunt de tècniques que s’utilitzen per conèixer les dinàmiques de les poblacions en relació a la seva distribució, nombre i demografia. Aquesta informació és la base tant per avaluar l’estat de conservació de les espècies com per generar indicadors de la qualitat del medi. Una de les vessants en què es treballa des de fa molts anys és en la confecció d’ATLES d’ocells. Els seus principals objectius són: generar mapes de distribució, produir mapes d’abundància, aconseguir informació sobre les variacions entre períodes anuals, determinar les preferències d’hàbitat i altitud, realitzar estimacions poblacionals, definir tendències temporals i definir estatus de conservació.

La xerrada servirà per posar sobre la taula com estan i com evolucionen aquests dos projectes a la comarca de la Garrotxa, quin és el nivell de participació i com es pot fer que col·laborar-hi aportant dades o realitzant seguiments.

Un cop finalitzada la xerrada i amb la idea de seguir debatent sobre els ocells de la Garrotxa, es portarà a terme la 42a Tertúlia Naturalística. Amb el mateix títol que la xerrada, servirà per ampliar els coneixements sobre els ocells de la Garrotxa. El format de tertúlia serà al voltant d’una taula on ens reunirem per sopar o per prendre alguna cosa. Les Tertúlies naturalístiques de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN tenen com a objectiu principal ser un punt de trobada de persones interessades en el patrimoni natural de la Garrotxa i estan obertes a tothom.

vine i participa

Els macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa: Nous articles.

Recentment han estat publicats un parell de treballs on s’amplia el coneixement sobre les comunitats de macroinvertebrats aquàtics i l’estat ecològic de rius i rieres sotmesos a una intensitat agrícola i ramadera moderada a la Garrotxa. Durant els anys 2013 i 2014 es van dur a terme mostreigs a 29 trams fluvials de la comarca, es van analitzar les mostres i es van tractar les dades que van donar lloc a aquests estudis.

 

Heptageni_Ecdyonurus_6.5x_2

Larva d’efímera del gènere Ecdyonurus

Com responen les comunitats de macroinvertebrats aquàtics a una activitat agrícola i ramadera moderada i als trets geogràfics dins la comarca de la Garrotxa?

Els macroinvertebrats aquàtics són organismes bioindicadors, és a dir, segons la seva presència i abundància, podem calcular diferents graus de contaminació a rius i rieres. En aquest estudi s’observa que l’activitat agrícola i ramadera moderada i combinada amb ús forestal a les conques dels rius i rieres estudiats provoca alteracions en la qualitat física i química de l’aigua, cosa que indica un cert grau de contaminació. Malgrat això, no ocorre així amb les comunitats de macroinvertebrats, que no es veuen alterades per aquesta activitat sempre que sigui de baixa intensitat quant a ocupació total de la superfície de la conca d’escorrentia. La desaparició d’alguns dels invertebrats més sensibles a la contaminació sembla ocorre doncs a majors intensitats d’activitat agrícola i ramadera.

 

Detall del cap i tòrax d'una larva de mosca negra (Simulium sp)

Detall del cap i tòrax d’una larva de mosca negra (Simulium sp)

En aquest estudi també s’observa una variació en la composició de les comunitats de macroinvertebrats segons la localització geogràfica dels rius i rieres dins la comarca. Així, trobem diferents espècies d’invertebrats als trams estudiats segons pertanyin a la conca del riu Ter, a l’Oest de la conca del Fluvià o a l’Est de la conca del Fluvià, deixant apart altres espècies més cosmopolites que es distribueixen per tota la comarca. Les comunitats dels rius i rieres de l’Oest de la conca del Fluvià presenten espècies ben adaptades a aigües fredes, corrents i oxigenades, mentre que a les de l’Est trobem altres més típiques d’aigües més temperades, amb relleus de vall i corrents més suaus. Als trams estudiats de la conca del Ter s’observa en general menys diversitat de macroinvertebrats.

Roig, R. 2016. Ecologia i distribució dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa: consideracions sobre el seu ús com a bioindicadors. Annals de la delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 5-23.

 

 

Quines són les espècies de macroinvertebrats de la Garrotxa?

IMG_6867

Riera de la Font del Joan aigües amunt de Ridaura.

Per primer cop, es presenta un estudi exhaustiu per identificar les espècies de macroinvertebrats presents als rius i rieres de la comarca de la Garrotxa. En total s’han identificat 179 gèneres i 79 famílies de macroinvertebrats, dels quals s’ha pogut assolir la identificació d’un total de 163 espècies diferents. D’aquestes, 45 són dípters (mosques i mosquits, la majoria de la família dels quironòmids), 28 efemeròpters (efímeres), 21 coleòpters (escarabats), 19 tricòpters (cuques de capsa), 14 plecòpters («mosques» de les pedres), 14 odonats (libèl·lules i espiadimonis), 11 mol·luscs (cargols i petxines), 8 heteròpters («xinxes» aquàtiques i sabaters), un megalòpter, un turbel·lari i un cranc.

Destaca la presència dels dípters quironòmids Micropsectra logani i Stempellinella flavidula, que s’han trobat per primer cop a la península Ibèrica. També és interessant confirmar la presència de quatre espècies amenaçades, com el cranc de riu (Austropotamobius italicus), dues libèl·lules (Oxygastra curtisii i Onychogomphus uncatus) i un espiadimoni (Calopteryx haemorroidalis). S’han detectat també dues espècies exòtiques: el cargol aquàtic Potamopyrgus antipodarum i la mosca Clogmia albipunctata. Destaca també la barreja en un mateix tram de riu de certes espècies d’efímeres, quelcom que no s’havia descrit fins ara. Finalment, també resulta interessant la presència d’algunes espècies d’efímeres i cuques de capsa que no s’havien trobat mai a la comarca de la Garrotxa o a la conca del Fluvià.

Roig, R.; de Mendoza, G.; Puig, M. A.; Larraz, M. & Langton, P. 2016. Contribució al llistat faunístic dels macroinvertebrats aquàtics de la Garrotxa. Annals de la Delegació de la Garrotxa de la Institució Catalana d’Història Natural, 8: 25-39.

 

Podeu llegir-ho complet a:  http://ichn-garrotxa.espais.iec.cat/publicacions/annals/annals-8/

39a Tertúlia Naturalística

Des de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN, et convidem a la 39a Tertúlia Naturalística que durem a terme aquest proper dijous dia 14 de juliol de 2016 al restaurant CATÒLICS d’Olot (c/Clivillers, 7) a partir de les 21:00 h.

El títol d’aquesta tertúlia serà “Les joies de la corona. Hi ha una escala de valors naturals?”. La comarca de la Garrotxa és molt rica pel que fa al seu patrimoni natural. Hi ha elements geològics únics que configuren un paisatge especial, una gran biodiversitat florística que s’estén des dels ambients mediterranis més secs fins als racons muntanyencs més humits  i milers d’espècies animals que viuen en un territori petit, però a la vegada molt variat pel que fa als paisatges zoològics existents. A l’hora de classificar i ordenar tots aquests valors naturals, normalment utilitzem diversos criteris que ens ajuden a prioritzar quins són els més importants. Però, realment hi ha espècies més importants que altres? Quins són aquests criteris de priorització? Quines utilitats té aquesta escala d’importància dels valors naturals? A la Garrotxa s’han avaluat aquests valors geològics, florístics i faunístics? Es poden avaluar de forma objectiva? Hi ha espècies de primera i espècies de segona? Què vol dir espècie paraigua? Descobrir, conèixer, estudiar, protegir, conservar, divulgar, gestionar, … són accions necessàries per a tots els valors naturals? Aquestes i altres preguntes serviran per introduir-nos en un debat apassionant!

39a Tertúlia naturalística

Les Tertúlies naturalístiques de la Delegació de la Garrotxa de la ICHN tenen com a objectiu principal ser un punt de trobada de persones interessades en el patrimoni natural de la Garrotxa i estan obertes a tothom.

Es faran cada segon dijous de mes i la idea és trobar-nos per sopar o menjar alguna cosa i aprofitar per parlar de diversos temes: aspectes concrets de fauna, flora o geologia, temes transversals referents a la Garrotxa, projectes previstos o que estan en marxa, …

vine i participa